Joe Witteman

Oprichter / Eigenaar

Delen:

aug 24, 2023 | kennisbank

Een BV met schuld opheffen, kan dat?

U hebt aangegeven dat er schulden aanwezig zijn in de BV. Opheffen met schulden kan maar dat wil niet zeggen dat de schulden verdwijnen. Hieronder geven wij aan waarom u met schulden kunt ontbinden, welke scenario’s er zijn en waar u rekening mee moet houden. Lees dit goed door zodat u goed geïnformeerd een beslissing maakt.

Is het mogelijk een BV met schulden op te heffen? 

Ja, als de BV geen activa heeft, dan biedt de wet de mogelijkheid om uw BV middels een versnelde procedure of “turboliquidatie” op te heffen.

Sterker nog, uit de rechtspraak blijkt dat het niet mogelijk is om een eigen faillissement aan te vragen. De rechter zal jou dan verzoeken om de BV middels een turboliquidatie op te heffen. De voornaamste voorwaarde voor het toepassen van een turboliquidatie is dat de BV geen activa of baten heeft of mogelijke toekomstige activa (zoals een belastingteruggave of openstaande vordering).

Welke schuld scenario’s zijn er?

Wij houden rekening met drie verschillende scenario’s als het gaat om passiva. Schulden aan uzelf (de DGA), schulden aan de belastingdienst en schulden aan derden. Voor elke scenario vindt u hieronder informatie.

Een schuld aan de DGA

Als u zelf de DGA bent, zal een schuld van de BV aan uzelf geen probleem vormen. De DGA zal in dit geval de BV niet aanklagen of vervolgen om betaling van de schuld te vorderen. Ook is het niet mogelijk om in een dergelijk geval een faillissement aan te vragen.

Een schuld aan de belastingdienst

Is het mogelijk de BV opheffen met (alleen) een belastingschuld? Ja, Als de BV geen activa of heeft en alleen een schuld heeft bij de belastingdienst, dan kunt u de BV middels een turboliquidatie opheffen. De hoogte van de schuld is niet van belang. In veel gevallen zal de belastingdienst voorstellen dat de BV opgeheven wordt. De schulden kunnen ten slotte dan niet verder oplopen.

Belangrijk om te weten is dat de schuld niet verdwijnt in geval van een turboliquidatie. U zal met de belastingdienst om tafel moeten om tot een overeenstemming te komen.

Een schuld aan derden

Met derden bedoelen wij iedereen buiten de aandeelhouders, bestuurders en de belastingdienst om.

Deze schuldeisers zullen zich vaak verongelijkt voelen wanneer een BV wordt ontbonden zonder dat zij op de hoogte zijn gebracht. Een turboliquidatie met derden als schuldeisers dient voorzichtig te worden uitgevoerd.

Immers deze schuldeisers zullen zich roeren en in verweer komen tegen een turboliquidatie door o.a. een juridische procedure te starten tegen de bestuurder van de BV in privé, of de BV of aandeelhouder zelf.

Het verdient aanbeveling om een minnelijke regeling met hen te treffen voordat tot een turboliquidatie wordt overgegaan. Met andere woorden, ga in overleg met de schuldeisers en zorg bij voorkeur voor een kwijtscheldingsovereenkomst.

Wat zijn de risico’s van een turboliquidatie met schulden?

De risico’s voor de BV of de bestuurder worden niet meer dan dat ze al zijn. De BV heeft schulden voordat deze wordt ontbonden. Deze schulden blijven bestaan, en zijn er na ontbinding nog steeds.

Schuldeisers kunnen wel een (incasso)procedure starten, of de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. Dit kunnen zij ook doen als de BV in stand wordt gehouden.

Schuldeisers kunnen een juridische procedure starten wanneer zij het gevoel hebben dat er niet naar eer en geweten gehandeld is. Het enkele feit dat jij een BV opheft middels een turboliquidatie levert geen aansprakelijkheid op.

Hoe zit het met persoonlijke aansprakelijkheid in dit geval?

Het opheffen van de BV verandert niks aan de persoonlijke aansprakelijkheid.

Voor de ontbinding is deze hetzelfde als na de ontbinding. Houd er wel rekening mee dat (nogmaals) de schulden niet verdwijnen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de BV leeg te halen vóór de ontbinding en niet de schulden van de BV te betalen. Dit kan gezien worden als onrechtmatig handelen en kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Ook zal u uzelf af moeten vragen of de schuldeisers zijn benadeeld danwel of er overeenkomsten zijn aangegaan terwijl het bestuur wist of behoorde te weten dat de B.V. die niet kon nakomen. Als dit zo is dan zal dit persoonlijke aansprakelijkheid opleveren bij een eventuele juridische procedure van de schuldeisers. Houdt hier dus rekening mee.

Tips voor het opheffen van uw BV met schulden:

In elk geval, als er voor een turboliquidatie wordt gekozen met schulden, is het aan te raden om:

  • de financiële administratie en boekhouding van de B.V. in in orde te maken;
  • na te gaan of de jaarrekeningen van de BV op tijd zijn gedeponeerd (indien nee, dan kan bij faillissement de curator de bestuurder privé aansprakelijk stellen);
  • na te gaan of de B.V. een rechtsbijstandverzekering heeft dan wel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het geval de schuldeisers gaan procederen, danwel een faillissement aanvragen.

Artikelen voor jou

Is de BV uitschrijven hetzelfde als de BV liquideren?
Is de BV uitschrijven hetzelfde als de BV liquideren?

Vaak hoor je deze termen terugkomen en door elkaar gehaald worden. Niet altijd worden ze in de juiste context gebruikt. Hier leggen we de verschillen uit om verwarring te voorkomen.Besluit tot ontbinding U heeft besloten de BV stoppen en of te beëindigen. De BV is al...

Wanneer kan een BV niet opgeheven worden?
Wanneer kan een BV niet opgeheven worden?

U kunt de BV beschouwen als een fictief persoon. Zolang de persoon nog activiteiten onderneemt en of aanspreekbaar is, dan is deze persoon of BV nog actief. Als er nog allerlei activiteiten lopen rond en in de BV dan kan de BV niet ontbonden worden. U verricht nog...

U gaat de BV beëindigen – Welke scenario’s zijn er?
U gaat de BV beëindigen – Welke scenario’s zijn er?

U heeft besloten de BV op te heffen. Met andere woorden, u bent voornemens de onderneming te staken.  Zoals in voorgaand artikel (refereer naar Artikel 1), kunnen er een aantal gevallen van toepassing zijn. De BV is al geruime tijd inactief of slapend. De BV kan ook...

Turboliquidatie

4.8

De voordeligste manier om uw bv te liquideren

N

Geen bezittingen (activa) op de balan

N

Feugiat euismod lorem enim dolor eu.

N

Nisl pellentesque diam faucibus amet.

99% van onze klanten raad dit product aan
99% van onze klanten raad dit product aan